جزئیات

زمینه خدمت شما
خدمات صنعتی
شماره تماس
09122128617
آدرس ایمیل
Ravankaranjahandideh@gmail.com
زیرمجموعه خدمت
مواد شیمیایی و معدنی
شماره تماس دوم
02122271586
سایت
www.ravankaranjahandideh.com
شرح خدمت
به نام ايزد دانا
شرکت روانکاران جهان ديده
پخش عمده انواع روغنها ي صنعتي، موتوري وگريسهاي تخصصي

عرضه کننده روغن و گريس شل در ايران
براي کسب اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاي ذيل از ساعت 8:00 الي 19.30 تماس حاصل فرمائيد:
روغن کمپرسور شل پي 100 مخصوص جايگاه سي ان جي
روغن کمپرسور شل پي 100 مخصوص جايگاه CNG
روغن کمپرسور شل پي 150 مخصوص جايگاه سي ان جي
روغن کمپرسور شل پي 150 مخصوص جايگاه CNG
Shell Omala 68
روغن شل اومالا 68
Shell Omala 100
روغن شل اومالا 100
Shell Omala 150
روغن شل اومالا 150
Shell Omala 220
روغن شل اومالا 220
Shell Omala 320
روغن شل اومالا 320
Shell Omala 460
روغن شل اومالا 460
Shell Omala 680
روغن شل اومالا 680
Shell Omala 1000
روغن شل اومالا 1000
Shell Omala 68
روغن شل امالا 68
Shell Omala 100
روغن شل امالا 100
Shell Omala 150
روغن شل امالا 150
Shell Omala 220
روغن شل امالا 220
Shell Omala 320
روغن شل امالا 320
Shell Omala 460
روغن شل امالا 460
Shell Omala 680
روغن شل امالا 680
Shell Omala 1000
روغن شل امالا 1000
Shell Omala F 68
روغن شل اومالا اف 68
Shell Omala F 100
روغن شل اومالا اف 100
Shell Omala F 150
روغن شل اومالا اف 150
Shell Omala F 220
روغن شل اومالا اف 220
Shell Omala F 320
روغن شل اومالا اف 320
Shell Omala F 460
روغن شل اومالا اف 460
Shell Omala F 680
روغن شل اومالا اف 680
Shell Omala F 1000
روغن شل اومالا اف 1000
Shell Omala F 68
روغن شل امالا اف 68
Shell Omala F 100
روغن شل امالا اف 100
Shell Omala F 150
روغن شل امالا اف 150
Shell Omala F 220
روغن شل امالا اف 220
Shell Omala F 320
روغن شل امالا اف 320
Shell Omala F 460
روغن شل امالا اف 460
Shell Omala F 680
روغن شل امالا اف 680
Shell Omala F 1000
روغن شل امالا اف 1000
Shell Omala RL 32
روغن شل اومالا آر ال 32
Shell Omala RL 68
روغن شل اومالا آر ال 68
Shell Omala RL 100
روغن شل اومالا آر ال 100
Shell Omala RL 150
روغن شل اومالا آر ال 150
Shell Omala RL 220
روغن شل اومالا آر ال 220
Shell Omala RL 320
روغن شل اومالا آر ال 320
Shell Omala RL 460
روغن شل اومالا آر ال 460
Shell Omala RL 680
روغن شل اومالا آر ال 680
Shell Omala RL 1000
روغن شل اومالا آر ال 1000
Shell Omala RL 32
روغن شل امالا آر ال 32
Shell Omala RL 68
روغن شل امالا آر ال 68
Shell Omala RL 100
روغن شل امالا آر ال 100
Shell Omala RL 150
روغن شل امالا آر ال 150
Shell Omala RL 220
روغن شل امالا آر ال 220
Shell Omala RL 320
روغن شل امالا آر ال 320
Shell Omala RL 460
روغن شل امالا آر ال 460
Shell Omala RL 680
روغن شل امالا آر ال 680
Shell Omala RL 1000
روغن شل امالا آر ال 1000
Shell Omala HD 68
روغن شل اومالا اچ دي 68
Shell Omala HD 100
روغن شل اومالا اچ دي 100
Shell Omala HD 150
روغن شل اومالا اچ دي 150
Shell Omala HD 220
روغن شل اومالا اچ دي 220
Shell Omala HD 320
روغن شل اومالا اچ دي 320
Shell Omala HD 460
روغن شل اومالا اچ دي 460
Shell Omala HD 680
روغن شل اومالا اچ دي 680
Shell Omala HD 1000
روغن شل اومالا اچ دي 1000
Shell Omala HD 68
روغن شل امالا اچ دي 68
Shell Omala HD 100
روغن شل امالا اچ دي 100
Shell Omala HD 150
روغن شل امالا اچ دي 150
Shell Omala HD 220
روغن شل امالا اچ دي 220
Shell Omala HD 320
روغن شل امالا اچ دي 320
Shell Omala HD 460
روغن شل امالا اچ دي 460
Shell Omala HD 680
روغن شل امالا اچ دي 680
Shell Omala HD 1000
روغن شل امالا اچ دي 1000
Shell Tivela S 150
روغن شل تيولا اس 150
Shell Tivela S 220
روغن شل تيولا اس 220
Shell Tivela S 320
روغن شل تيولا اس 320
Shell Tivela S 460
روغن شل تيولا اس 460
Shell Tivela S 680
روغن شل تيولا اس 680
Shell Tivela S 150
روغن شل تي ولا اس 150
Shell Tivela S 220
روغن شل تي ولا اس 220
Shell Tivela S 320
روغن شل تي ولا اس 320
Shell Tivela S 460
روغن شل تي ولا اس 460
Shell Tivela S 680
روغن شل تي ولا اس 680
Shell Omala S2 G 68
روغن شل اومالا اس 2 جي 68
Shell Omala S2 G 100
روغن شل اومالا اس 2 جي 100
Shell Omala S2 G 150
روغن شل اومالا اس 2 جي 150
Shell Omala S2 G 220
روغن شل اومالا اس 2 جي 220
Shell Omala S2 G 320
روغن شل اومالا اس 2 جي 320
Shell Omala S2 G 460
روغن شل اومالا اس 2 جي 460
Shell Omala S2 G 680
روغن شل اومالا اس 2 جي 680
Shell Omala S2 G 1000
روغن شل اومالا اس 2 جي 1000
Shell Omala S2 G 68
روغن شل امالا اس 2 جي 68
Shell Omala S2 G 100
روغن شل امالا اس 2 جي 100
Shell Omala S2 G 150
روغن شل امالا اس 2 جي 150
Shell Omala S2 G 220
روغن شل امالا اس 2 جي 220
Shell Omala S2 G 320
روغن شل امالا اس 2 جي 320
Shell Omala S2 G 460
روغن شل امالا اس 2 جي 460
Shell Omala S2 G 680
روغن شل امالا اس 2 جي 680
Shell Omala S2 G 1000
روغن شل امالا اس 2 جي 1000
Shell Omala S4 GX 68
روغن شل اومالا اس 4 جي ايکس 68
Shell Omala S4 GX 150
روغن شل اومالا اس 4 جي ايکس 150
Shell Omala S4 GX 220
روغن شل اومالا اس 4 جي ايکس 220
Shell Omala S4 GX 320
روغن شل اومالا اس 4 جي ايکس 320
Shell Omala S4 GX 460
روغن شل اومالا اس 4 جي ايکس 460
Shell Omala S4 GX 680
روغن شل اومالا اس 4 جي ايکس 680
Shell Omala S4 GX 1000
روغن شل اومالا اس 4 جي ايکس 1000
Shell Omala S4 GX 68
روغن شل امالا اس 4 جي ايکس 68
Shell Omala S4 GX 150
روغن شل امالا اس 4 جي ايکس 150
Shell Omala S4 GX 220
روغن شل امالا اس 4 جي ايکس 220
Shell Omala S4 GX 320
روغن شل امالا اس 4 جي ايکس 320
Shell Omala S4 GX 460
روغن شل امالا اس 4 جي ايکس 460
Shell Omala S4 GX 680
روغن شل امالا اس 4 جي ايکس 680
Shell Omala S4 GX 1000
روغن شل امالا اس 4 جي ايکس 1000
Shell Omala S4 WE 150
روغن شل اومالا اس 4 دبليواي 150
Shell Omala S4 WE 220
روغن شل اومالا اس 4 دبليواي 220
Shell Omala S4 WE 320
روغن شل اومالا اس 4 دبليواي 320
Shell Omala S4 WE 460
روغن شل اومالا اس 4 دبليواي 460
Shell Omala S4 WE 680
روغن شل اومالا اس 4 دبليواي 680
Shell Omala S4 WE 150
روغن شل امالا اس 4 دبليواي 150
Shell Omala S4 WE 220
روغن شل امالا اس 4 دبليواي 220
Shell Omala S4 WE 320
روغن شل امالا اس 4 دبليواي 320
Shell Omala S4 WE 460
روغن شل امالا اس 4 دبليواي 460
Shell Omala S4 WE 680
روغن شل امالا اس 4 دبليواي 680
Shell Tellus 22
روغن شل تلوس 22
Shell Tellus 32
روغن شل تلوس 32
Shell Tellus 37
روغن شل تلوس 37
Shell Tellus 46
روغن شل تلوس 46
Shell Tellus 68
روغن شل تلوس 68
Shell Tellus 100
روغن شل تلوس 100
Shell Tellus 150
روغن شل تلوس 150
Shell Tellus T 15
روغن شل تلوس تي 15
Shell Tellus T 22
روغن شل تلوس تي 22
Shell Tellus T 32
روغن شل تلوس تي 32
Shell Tellus T 37
روغن شل تلوس تي 37
Shell Tellus T 46
روغن شل تلوس تي 46
Shell Tellus T 68
روغن شل تلوس تي 68
Shell Tellus T 100
روغن شل تلوس تي 100
Shell Tellus S 22
روغن شل تلوس اس 22
Shell Tellus S 32
روغن شل تلوس اس 32
Shell Tellus S 46
روغن شل تلوس اس 46
Shell Tellus S 68
روغن شل تلوس اس 68
Shell Tellus S 100
روغن شل تلوس اس 100
Shell Tellus S2 M 22
روغن شل تلوس اس2 ام 22
Shell Tellus S2 M 32
روغن شل تلوس اس2 ام 32
Shell Tellus S2 M 46
روغن شل تلوس اس2 ام 46
Shell Tellus S2 M 68
روغن شل تلوس اس2 ام 68
Shell Tellus S2 M 100
روغن شل تلوس اس2 ام 100
Shell Tellus S2 V 15
روغن شل تلوس اس2 وي 15
Shell Tellus S2 V 22
روغن شل تلوس اس2 وي 22
Shell Tellus S2 V 32
روغن شل تلوس اس2 وي 32
Shell Tellus S2 V 46
روغن شل تلوس اس2 وي 46
Shell Tellus S2 V 68
روغن شل تلوس اس2 وي 68
Shell Tellus S2 V 100
روغن شل تلوس اس2 وي 100
Shell Tellus S3 M 22
روغن شل تلوس اس3 ام 22
Shell Tellus S3 M 32
روغن شل تلوس اس3 ام 32
Shell Tellus S3 M 46
روغن شل تلوس اس3 ام 46
Shell Tellus S3 M 68
روغن شل تلوس اس3 ام 68
Shell Tellus S3 M 100
روغن شل تلوس اس3 ام 100
Shell Tellus S3 V 32
روغن شل تلوس اس3 وي 32
Shell Tellus S3 V 46
روغن شل تلوس اس3 وي 46
Shell Tellus S3 V 68
روغن شل تلوس اس3 وي 68
Shell Tellus DO 10
روغن شل تلوس دي او 10
Shell Tellus DO 32
روغن شل تلوس دي او 32
Shell Tellus DO 46
روغن شل تلوس دي او 46
Shell Tellus S2 MA 10
روغن شل تلوس اس2 ام اي 10
Shell Tellus S2 MA 32
روغن شل تلوس اس2 ام اي 32
Shell Tellus S2 MA 46
روغن شل تلوس اس2 ام اي 46
Shell Corena P 68
روغن شل کرونا پي 68
Shell Corena P 100
روغن شل کرونا پي 100
Shell Corena P 150
روغن شل کرونا پي 150
Shell Corena P 68
روغن شل کرنا پي 68
Shell Corena P 100
روغن شل کرنا پي 100
Shell Corena P 150
روغن شل کرنا پي 150
Shell Corena D 32
روغن شل کرونا دي 32
Shell Corena D 46
روغن شل کرونا دي 46
Shell Corena D 68
روغن شل کرونا دي 68
Shell Corena D 100
روغن شل کرونا دي 100
Shell Corena D 150
روغن شل کرونا دي 150
Shell Corena D 32
روغن شل کرنا دي 32
Shell Corena D 46
روغن شل کرنا دي 46
Shell Corena D 68
روغن شل کرنا دي 68
Shell Corena D 100
روغن شل کرنا دي 100
Shell Corena D 150
روغن شل کرنا دي 150
Shell Corena S 32
روغن شل کرونا اس 32
Shell Corena S 46
روغن شل کرونا اس 46
Shell Corena S 68
روغن شل کرونا اس 68
Shell Corena S 100
روغن شل کرونا اس 100
Shell Corena S 32
روغن شل کرنا اس 32
Shell Corena S 46
روغن شل کرنا اس 46
Shell Corena S 68
روغن شل کرنا اس 68
Shell Corena S 100
روغن شل کرنا اس 100
Shell Corena AP 68
روغن شل کرونا اي پي 68
Shell Corena AP 100
روغن شل کرونا اي پي 100
Shell Corena AP 150
روغن شل کرونا اي پي 150
Shell Corena AP 68
روغن شل کرنا اي پي 68
Shell Corena AP 100
روغن شل کرنا اي پي 100
Shell Corena AP 150
روغن شل کرنا اي پي 150
Shell Corena AS 32
روغن شل کرونا اي اس 32
Shell Corena AS 46
روغن شل کرونا اي اس 46
Shell Corena AS 68
روغن شل کرونا اي اس 68
Shell Corena AS 32
روغن شل کرنا اي اس 32
Shell Corena AS 46
روغن شل کرنا اي اس 46
Shell Corena AS 68
روغن شل کرنا اي اس 68
Shell Corena S2 P 68
روغن شل کرونا اس2 پي 68
Shell Corena S2 P 100
روغن شل کرونا اس2 پي 100
Shell Corena S2 P 150
روغن شل کرونا اس2 پي 150
Shell Corena S2 P 68
روغن شل کرنا اس2 پي 68
Shell Corena S2 P 100
روغن شل کرنا اس2 پي 100
Shell Corena S2 P 150
روغن شل کرنا اس2 پي 150
Shell Corena S4 R 32
روغن شل کرونا اس4 ار 32
Shell Corena S4 R 46
روغن شل کرونا اس4 ار 46
Shell Corena S4 R 68
روغن شل کرونا اس4 ار 68
Shell Corena S4 R 32
روغن شل کرنا اس4 ار 32
Shell Corena S4 R 46
روغن شل کرنا اس4 ار 46
Shell Corena S4 R 68
روغن شل کرنا اس4 ار 68
Shell Corena S2 P 68
روغن شل کرونا اس2 پي 68
Shell Corena S2 P 100
روغن شل کرونا اس2 پي 100
Shell Corena S2 P 150
روغن شل کرونا اس2 پي 150
Shell Corena S2 P 68
روغن شل کرنا اس2 پي 68
Shell Corena S2 P 100
روغن شل کرنا اس2 پي 100
Shell Corena S2 P 150
روغن شل کرنا اس2 پي 150
Shell Corena S3 R 32
روغن شل کرونا اس3 ار 32
Shell Corena S3 R 46
روغن شل کرونا اس3 ار 46
Shell Corena S3 R 68
روغن شل کرونا اس3 ار 68
Shell Corena S3 R 32
روغن شل کرنا اس3 ار 32
Shell Corena S3 R 46
روغن شل کرنا اس3 ار 46
Shell Corena S3 R 68
روغن شل کرنا اس3 ار 68
Shell Corena S4 P 68
روغن شل کرونا اس4 پي 68
Shell Corena S4 P 100
روغن شل کرونا اس4 پي 100
Shell Corena S4 P 68
روغن شل کرنا اس4 پي 68
Shell Corena S4 P 100
روغن شل کرنا اس4 پي 100
Shell Comptella 46
روغن شل کامپتلا 46
Shell Comptella 68
روغن شل کامپتلا 68
Shell Comptella 100
روغن شل کامپتلا 100
Shell Madrela T
روغن شل مادرلا تي
Shell Madrela G
روغن شل مادرلا جي
Shell Madrela E
روغن شل مادرلا ايي
Shell Corena S3 RJ 32
روغن شل کرونا اس3 ارجي 32
Shell Corena S3 RJ 32
روغن شل کرنا اس3 ارجي 32
Shell Clavus 15
روغن شل کلاووس 15
Shell Clavus 32
روغن شل کلاووس 32
Shell Clavus 46
روغن شل کلاووس 46
Shell Clavus 68
روغن شل کلاووس 68
Shell Clavus 100
روغن شل کلاووس 100
Shell Clavus G 32
روغن شل کلاووس جي 32
Shell Clavus G 46
روغن شل کلاووس جي 46
Shell Clavus G 68
روغن شل کلاووس جي 68
Shell Clavus G 100
روغن شل کلاووس جي 100
Shell Clavus S 46
روغن شل کلاووس اس 46
Shell Clavus S 68
روغن شل کلاووس اس 68
Shell Clavus S 100
روغن شل کلاووس اس 100
Shell Clavus R 22
روغن شل کلاووس ار 22
Shell Clavus R 32
روغن شل کلاووس ار 32
Shell Clavus R 46
روغن شل کلاووس ار 46
Shell Clavus R 68
روغن شل کلاووس ار 68
Shell Clavus R 100
روغن شل کلاووس ار 100
Shell Clavus 15
روغن شل کلاويوس 15
Shell Clavus 32
روغن شل کلاويوس 32
Shell Clavus 46
روغن شل کلاويوس 46
Shell Clavus 68
روغن شل کلاويوس 68
Shell Clavus 100
روغن شل کلاويوس 100
Shell Clavus G 32
روغن شل کلاويوس جي 32
Shell Clavus G 46
روغن شل کلاويوس جي 46
Shell Clavus G 68
روغن شل کلاويوس جي 68
Shell Clavus G 100
روغن شل کلاويوس جي 100
Shell Clavus S 46
روغن شل کلاويوس اس 46
Shell Clavus S 68
روغن شل کلاويوس اس 68
Shell Clavus S 100
روغن شل کلاويوس اس 100
Shell Clavus R 22
روغن شل کلاويوس ار 22
Shell Clavus R 32
روغن شل کلاويوس ار 32
Shell Clavus R 46
روغن شل کلاويوس ار 46
Shell Clavus R 68
روغن شل کلاويوس ار 68
Shell Clavus R 100
روغن شل کلاويوس ار 100
Shell Refrigeration oil S4 FR F 68
روغن شل رفريجريتر اس4 اف ار اف 68
Shell Refrigeration oil S4 FR V 68
روغن شل رفريجريتر اس4 اف ار وي 68
Shell Refrigeration oil S4 FR A 68
روغن شل رفريجريتر اس4 اف ار اي 68
Shell Turbo T 32
روغن شل توربو تي 32
Shell Turbo T 46
روغن شل توربو تي 46
Shell Turbo T 68
روغن شل توربو تي 68
Shell Turbo T 100
روغن شل توربو تي 100
Shell Turbo CC 32
روغن شل توربو سي سي 32
Shell Turbo CC 46
روغن شل توربو سي سي 46
Shell Turbo GT 32
روغن شل توربو جي تي 32
Shell Turbo GT 46
روغن شل توربو جي تي 46
Shell Thermia B
روغن شل ترميا بي
Shell Thermia E
روغن شل ترميا اي
Shell Thermia C
روغن شل ترميا سي
Shell Thermia A
روغن شل ترميا اي
شرکت روانکاران جهان ديده
پخش عمده انواع روغنها ي صنعتي، موتوري وگريسهاي تخصصي
عرضه کننده روغن و گريس شل در ايران
براي کسب اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاي ذيل از ساعت 8:00 الي 19.30 تماس حاصل فرمائيد:
فکس
02126400653
آدرس
تهران داوودیه خیابان شریعتی کوچه دفتری شرقی پلاک 3 طبقه 3 واحد 16
جنسیت
آقا

موقعیت روی نقشه

Tehran Province, Tehran, Shariati St, Iran
198 :تعداد علاقه‌ مندی‌ها گزارش پیشنهادات:

نظر/امتیاز کاربران

تا این لحظه نظری ثبت نشده است.

100277 9782

پیام پلیس فتا:
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. همچنین بهتر است در مورد چک‌های رمزدار بانکی، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

 

پیام نزدیک تو:
نزدیک تو هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله و خدمات ارائه شده ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

 • دنبال کار میگردید؟
  «نزدیک تو» کمک میکنه نزدیکترین مشاغلی که در حوالی محل اقامتتان هستند رو پیدا کنید. حتی میتونید به جستجوی شغل مورد نظرتون در محلی خاص بپردازید. کافیه محل مورد نظر رو انتخاب کنید و شعاع جستجو رو تعیین کنید. «نزدیک تو» مشاغل مورد نظر رو روی نقشه بهتون نشون میده.
 • دنبال خانه یا دفترکار هستید؟
  فقط مشخصات مورد نظرتون رو درج کنید، «نزدیک تو» نزدیکترین موقعیت رو بهتون نشون میده. شما میتونید به کمک «نزدیک تو» همه‌ی آگهی‌هایی که در اطرافتون هست رو، با هر فاصله‌ی دلخواهی که دوست دارید، بررسی کنید.
 • دنبال تبلیغ و معرفی کسب و کارتان هستید؟
  کافیه اینجا ثبت‌نام کنی و رزومه یا کسب و کارت رو بطور کاملا رایگان درج کنی تا سایرین بتونن تورو از طریق نقشه پیدا کنن، رزومه‌‌ات رو مطالعه کنن یا با کسب و کارت آشنا بشن و باهات تماس بگیرن...
 • قصد ارائه یا تقاضای کالا دارید؟
  در «نزدیک تو» میتوانید از نزدیک‌ترین کالاها باخبر شوید تا بدون پرداخت هزینه‌های اضافی حمل و نقل مسیرهای طولانی، کالای خود را به راحتی تحویل بگیرید. شما هم می‌توانید با ثبت کالاهای خود در «نزدیک تو» آنها را به نزدیک‌ترین افراد ارائه دهید!
 • گمشده‌ها و پیدا شده‌ها..!
  «نزدیک تو» میتونه تمام حوالی شما رو برای پیدا کردن گم شدتون بگرده و اگر چیزی پیدا کردید حتما با ثبت اون توی «نزدیک تو» به پیداشدنش کمک کنید.

آخرین‌ها در «نزدیک تو»

 • قوانین و مقررات
  جهت استفاده از خدمات «نزدیک تو» قوانین و مقرراتی وجود دارد که می‌بایست آنرا به طور مداوم مورد بررسی قرار داده و مطمئن شوید تمامی محتوای آن مورد پذیرش شما…
  ادامه مطلب...
 • راهنمای خرید امن
  نزدیک تو هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله و خدمات ارائه شده ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.
  ادامه مطلب...
 • پرسش‌های متداول
  در این قسمت پرسش‌های متداول کاربران همراه با جواب آنها قرار داده شده است تا درصورتیکه هنگام درج آگهی یا استفاده از خدمات «نزدیک تو» به هرگونه ابهام یا مشکل…
  ادامه مطلب...
بیشتر...

درج آگهی رایگان در «نزدیک تو»

شما میتونید از اینجا به صورت کاملا رایگان، آگهی‌های خودتون رو ثبت کنید.

فراموش نکنید با تعیین موقعیت آگهی روی نقشه، بازدیدکننده‌ها خیلی سریع‌تر به آگهی شما دسترسی پیدا می‌کنند.

بیشتر بخوانید..

ما 72 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تمامی حقوق برای نزدیک تو محفوظ است.

100284
ا234
د224
اه201
ام4250
ب 07-29-2018 : 283
و 0
م 57
ث 1068
ا 1